Vibnet / INVERKAN PÅ NERVFUNKTIONEN / bloggar

BAKGRUND

Enligt arbetsmiljöverkets uppskattning kan ca 35 000 arbetare ha en vibrationsexponering som överskrider insatsvärdet (2,5 m/s2). Vid en arbetsmiljöundersökning 2003 uppgav ca 15 % av männen och ca 3 % av kvinnorna att de arbetade med vibrerande, handhållna verktyg mer än en fjärdedel av arbetstiden.
Vibrationsexponering kan orsaka kärl- och nervskador i händer och armar. Vanliga neurofysiologiska symtom är domningar och stickningar. I ett senare skede kan även nedsatt hand- och fingerkraft samt ökad fumlighetskänsla uppträda. Nervskadan kan innebära skador på myelinskidor, myelin och axon, samt leda till nervkompression till följd av perineuronal fibros. Även fina nervtrådar och känselsinneskroppar, exempelvis mekanoreceptorer i handhuden som Vater-Pacinis känselkroppar, kan skadas. Nervskadesymtomen kan påverka såväl arbetsrelaterade som fritidsrelaterade sysselsättningar och de graderas enligt Stockholm Workshop Scale från 0SN till 3SN.

Detta temaområde kommer att beröra etiologi, symtom, diagnostik och differentialdiagnostik av vibrationsorsakad nervpåverkan som kan yttra sig som distal neuropati med undergrupperna tunnfiber- respektive grovfiberneuropati och karpaltunnelsyndrom.

 

2013-03-01/rl

 

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera