Vibnet / FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSMETODIK / bloggar

Hälsoundersökning inom FHV

Detta temaområde handlar om frågeställningar relaterade till hälsoundersökning i Företagshälsovården av personer exponerade för vibrationer från handhållna verktyg.

Senaste kommentarer(1/1) Kommentera
2011-07-01 11:30
Av: Robert Wålinder
Det räcker inte med "hälsoundersökning", begreppet är för urvattnat och oklart. Anställda med exponering över insatsvärde, misstanke om vibrationsskada, eller där man vet att liknande verksamheter kan ge vibrationsskada ska erbjudas läkarundersökning.