Vibnet / MEDICINSKA KONTROLLER / bloggar

Följsamheten avseende medicinska kontroller

I Sverige implementerades EU-gemensamma regler avseende vibrationsexponerade arbetstagare år 2005. Enligt Arbetsmiljöverkets förarbeten till regeländringarna skulle minst 100 000 anställda kunna bli föremål för dessa undersökningar. En förväntad ökning av antalet vibrationsundersökningar inom företagshälsovård och arbetsmedicinska kliniker uteblev. De svenska reglerna finns införda i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet. Enligt dessa ska arbetstagare erbjudas läkarundersökning innan arbetet med vibrationer påbörjas om:

  1. Insatsvärden för vibrationer överskrids.
  2. Misstanke om vibrationsskada föreligger.
  3. Det finns kunskap om att vibrationsskador i liknande verksamheter kan uppstå.

Det rapporteras nu från arbetsmedicinska kliniker och arbetstagarorganisationer att en stor andel arbetstagare inom exempelvis byggbranschen inte erbjuds dessa kontroller. Det spekuleras om orsaken till detta: antalet (tillräckligt) vibrationsexponerade har överskattats, kunskapen om kontrollerna är ofullständig, anslutningen till företagshälsovård eller motsvarande är ofullständig, kontrollerna kräver för mycket resurser, arbetstagarna anser kontrollerna överflödiga, arbetsgivare anser kontrollerna överflödiga, risken för skada är överskattad, undersökning är onödig eftersom behandling saknas mm.

Detta temaområde behandlar frågeställningar relaterade till följsamheten av lagstadgade medicinska kontroller i arbetslivet för vibrationsexponerade arbetstagare.

 

2013-02-28 / rw

Senaste kommentarer(2/2) Kommentera
2011-12-04 21:36
Av: Robert Wålinder
Anmäl !
Hemsidesadressen klipptes bort:
http://ammuppsala.se/default.asp?headId=9&pageId=257

v21
http://edu.ipuls.se/www/_public/pub_course.cfm?courseid=7860

v40
http://edu.ipuls.se/www/_public/pub_course.cfm?courseid=7759
2011-12-04 21:33
Av: Robert Wålinder
Anmäl !
Ang Kurs Medicinska kontroller i arbetslivet
Ville bara tipsa om en utmärkt fortbildningsvecka om Medicinska kontroller i arbetslivet.Heldag om vibrationsmätning, skodor, skademekanismer och undersökning. se: http://ammuppsala.se/default.asp?headId=9&pag