Vibnet / INTERNATIONELLT PERSPEKTIV / bloggar

BAKGRUND

Vibrationsforskning, utarbetande av guidelines och rekommendationer sker i många länder. Särskilt inom EU finns stor aktivitet bland forskare och praktiker. Flera internationella serier av konferenser anordnas avseende vibrationsexponeringens hälsokonsekvenser.

ICOH (International Commission on Occupational Health ) har en Vetenskaplig kommitté ”Vibration and Noise”. Ordförande fn är Mats Hagberg. De vetenskapliga kommittén har tagit initiativ till att diskutera hälsokontroller för vibrationsexponerade vid kongressen i mars 2012.

Det finns en serie av internationella hand-arm-vibrationskonferenser varav den senaste ordnades i Ottawa i juni 2011. Nästa ordnas i Peking 2015 i september (i den vetenskapliga kommittén ingår bl a Ronnie Lundström och Mats Hagberg). Även helkroppsvibrationer har en internationell serie av konferenser nästa blir i Amsterdam 2013 (Mats Hagberg ingår i Scientific Committee). Förutom dessa internationella inriktade konferenser om vibrationer finns nationella vibrationskonferenser i bl a Storbritannien, USA och Sverige.

För internationell information om hälsa och säkerhet när det gäller vibrationer kan Storbritanniens arbetsskydd HSE och Institute for Sound and Vibration ISVR i Southampton rekommenderas.

I den internationella delen av projektet kommer vi att värdera befintliga internationella verktyg och göra de tillgängliga för svenska praktiker och forskare.

I detta temaområde avser vi att informera och värdera befintliga internationella verktyg samt göra de tillgängliga för svenska praktiker och forskare.

 

2013-03-01/mh

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera