Vibnet / UTBILDNING / LÄROMEDEL / bloggar

BAKGRUND

Vibrationer i handhållna maskiner är ett stort problem. Antalet yrkesverksamma i Sverige som utsätts för vibrationer minst en fjärdedel av arbetstiden är cirka 405 000 för hand-/arm-vibrationer (Rapport 2010:3) och 173 000 personer uppger att de upplever besvär från vibrationer (Rapport 2010:4) och av alla anmälda arbetsskador utgör vibrationsskador 1% (Rapport 2011:1). Vanligast är hand/arm vibrationer.

Riskerna med vibrationsskador har uppmärksammats genom Europaparlamentets och rådets direktiv (2002/44/EG) som har lett till särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS 2005:15; AFS 2005:6). I föreskriften anges gränsvärde (5m/s2) och insatsvärde (2,5m/s2) som genomsnitt för en arbetsdag om 8 timmar. Vidare ställs krav på riskbedömning för att klargöra om insatsvärdet överskrids. Det framhålls att en sakkunnig person skall stå för riskbedömningen. Om insatsvärdet överskrids, skall berörd personal erbjudas medicinska kontroller. Även om insatsvärdet inte överskrids, skall medicinska kontroller erbjudas i vissa fall, där det kan finnas skäl att misstänka att skadliga hälsoeffekter kan uppstå. Exempel på sådana grupper är de med högfrekventa och slående verktyg såsom inom tandvård och för bilmekaniker m fl. En annan aspekt är att insatsvärdet inte är någon säker gräns för att förhindra skador. Det har visats att nivån snarare ligger vid 1m/s2 (Hagberg m fl. 2008).

Förutom riskbedömning och medicinska kontroller ställs det krav på att åtgärder vidtas för att reducera exponeringen, att berörda arbetstagare ges information och utbildning. Förutom tekniska och arbetsorganisatoriska åtgärder har på senare tid även vibrationsdämpande handskar kommit i handeln, men vad lovar de och håller det som de sägs i praktiken (Laszlo and Griffin, 2011)?

Det är således en såväl bred som djup kunskap som krävs hos dem som skall kunna arbeta med vibrationsfrågor. Trots att kraven har funnits i över 5 år, så brister det fortfarande sådana kunskaper på många håll.

Detta temaområde behandlar i första hand utbildnings- och läromedelsfrågor inom området. 

Senaste kommentarer(1/1) Kommentera
2011-12-04 21:38
Av: Robert Wålinder
Se inlägg om Medicinska kontroller