Vibnet / KÄRLKRAMP I FINGRAR / bloggar

BAKGRUND

Diagnosen av vita fingrar/raynauds fenomen i fingrar är lätt att diagnostisera genom anamnes, jämförelse med bildkarta eller fotografering. Tidigare krävdes för arbetsskadebedömning av försäkringsbranschen (AMF) i Sverige en signifikant effekt avseende blodtryckssänkning i fingrarna via laboratorietestning, exempelvis med testet kritiskt öppningstryck. De enda skälen att göra laboratorietst och annan klinisk undersökning är för differentialdiagnostik avseende mycket sällsynta kärlanomalier, bloddyskrasier och liknande. Dessa kan i flertalet undersökningar uteslutas anamnestiskt. Atroskleros, högt blodtryck, diabetes, vaskuliter, kollagenoser eller frostskador kan ge allmänt nedsatt cirkulation men yttrar sig inte i form av kärlkramp, men kan vara bra att kartlägga avseende patientens övriga risker för cirkulatorisk sjukdom. Påverkan av farmaka, ergotamin och droger såsom nikotin och kokain kan behöva inventeras. Övriga intoxikationer av exempelvis bly, arsenik mm torde kunna hänföras till medicinska historiekabinettet. Medicinsk behandling saknas.

Detta temaområde behandlar frågeställningar relaterade till diagnos av vibrationsinducerad kärlkaramp i fingrarna, så kallade Vita fingrar.

 

 

 

2011-08-15 / rw

Senaste kommentarer(0/0) Kommentera