VibnetNet / BIOMARKÖRER SOM EFFEKTMÅTT / Webbsidor / Arbetsgrupp

Arbetsgrupp

Kåre Eriksson, Docent och certifierad yrkes- och miljöhygieniker, Arbets- och miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus (sammankallande)

Ronnie Lundström, Professor, Enheten för Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet

Lage Burström, Forskare, Enheten för Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet

Tohr Nilsson, Docent, överläkare, Arbets- och miljömedicin, Sundsvalls sjukhus

Ingrid Liljelind, Docent och certifierad yrkes- och miljöhygieniker, Enheten för Yrkes- och miljömedicin Umeå universitet

Henrik Antti, Docent, Kemiska institutionen, Umeå universitet