VibnetNet / BIOMARKÖRER SOM EFFEKTMÅTT / Webbsidor / Specifika frågeställningar

Specifika frågeställningar

Frågeställningar som arbetsgruppen primärt kommer att arbeta med är:

  • Finns det någon skillnad i mönster eller i halt av olika proteiner eller av specifika lågmolekylära organiska ämnen i blodet mellan personer med ”vita fingrar” och friska kontrollpersoner före respektive efter köldexponering?
  • Kan dessa ämnen användas som biologiska markörer för det tillstånd som kännetecknas av ökad benägenhet till ”vita fingrar” orsakade av exponering från vibrerande handhållna verktyg?
  • Har koncentrationerna av dessa biologiska markörer en prediktiv potential, dvs. kan vi använda denna metod för att identifiera personer som är vibrationsexponerade?