VibnetNet / FÖRETAGSHÄLSOVÅRDSMETODIK / Webbsidor / Bakgrund

Bakgrund

De arbets- och miljömedicinska klinikerna har väl utvecklade rutiner för undersökning av patienter som utreds för besvär relaterade till exponering för vibrationer från handhållna verktyg. Den kliniska undersökningen omfattar väl reproducerbara metoder för kvantitativ sensorisk testning (vibrametri, temperatursinne, beröringssinne), muskelkraftmätning, detaljerad anamnes samt övrig klinisk undersökning.