VibnetNet / MEDICINSKA KONTROLLER / Webbsidor / Frågeställningar

Frågeställningar

  1. Finns kunskap inom arbetslivet om kraven att göra riskbedömning, skatta exponering, läkarundersökningar och genomföra vibrationsreducerande åtgärder?
  2. Kan en inventering av andelen arbetstagare som erbjuds lagstadgade läkarundersökningar inom olika branscher med vibrationsexponering ge en bild av hur arbetsmiljöarbetet att minska skador från vibrationer bedrivs?
  3. Kan erbjudande om läkarunderökningar öka medvetenheten om behovet av andra arbetsmiljöåtgärder såsom adekvata riskbedömningar?