VibnetNet / MEDICINSKA KONTROLLER / Webbsidor / Referenser

Referenser

  1. Rehfisch P, Wålinder R. Klinik och vetenskap, ABC om Vibrationsskador. Läkartidningen. 2009. 106;7:439-442.
  2. Rehfisch P, Wålinder R.Vibrationsexponerade ska erbjudas läkarundersökning. Läkartidningen. 2009. 106;7:451
  3. Vita fingrar välkänt inom byggbranschen. UNT 06 april 2009. http://www.unt.se/ekonomi/pajobbet/vita-fingrar-vaumllkaumlnt-begrepp-inom-byggbranschen-266714-default.aspx
  4. Vibrationsskada. http://www.ammuppsala.se/default.asp?headId=8&pageId=169