VibnetNet / EXPONERING – MÄTMETODER OCH STRATEGIER / Webbsidor / Referenser

Referenser

 1. Barregård L, Ehrenström L, Marcus K. Hand-arm vibration syndrome in Swedish car mechanics. Occup Environ Med.  2003;60(4):287-94.
 2. Bovenzi M. Exposure-response relationship in the hand-arm vibration syndrome: an overview of current epidemiology research. Int Arch Occup Environ Health.  1998;71(8):509-19.
 3. Bovenzi M. Metrics of whole-body vibration and exposure-response relationship for low back pain in professional drivers: a prospective cohort study. Int Arch Occup Environ Health. 2009 Jul;82(7):893-917.
 4. Burström L, Hagberg M, Lundström R, Nilsson T. Relationship between hand-arm vibration exposure and onset time for symptoms in a heavy engineering production workshop. Scand J Work Environ Health. 2006;32(3):198-203.
 5. Burström L, Lundström R, Hagberg M, Nilsson T. Comparison of different methods for vibration measurements on hand-held vibrating tools. Cent Eur J Public Health. 1996 Feb;4:76-8.
 6. Burström L, Nilsson T, Wahlström J. Arbete med helkroppsvibrationer - hälsorisker – Kunskapsöversikt. Rapport 2011:8, Arbetsmiljöverket
 7. Europeiskt direktiv om vibrationer. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) - Gemensamt uttalande från Europaparlamentet och rådet.Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 177, 06/07/2002 s. 0013 – 19
 8. Griffin MJ. Measurement, evaluation, and assessment of occupational exposures to hand-transmitted vibration. Occup Environ Med.  1997;54(2):73-89.
 9. Griffin MJ, Bovenzi M, Nelson CM. Dose-response patterns for vibration-induced white finger. Occup Environ Med. 2003;60:16-26.
 10. Hagberg M, Burström L, Lundström R Nilsson T. Incidence of Raynaud's phenomenon in relation to hand-arm vibration exposure among male workers at an engineering plant a cohort study. J Occup Med Toxicol.  2008;3:13-18
 11. Hjortsberg U, Rosén I, Orbaek P, Lundborg G, Balogh I. Finger receptor dysfunction in dental technicians exposed to high-frequency vibration. Scand J Work Environ Health. 1989;15:339-44.
 12. ISO 5349-1:Mechanical vibration—measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration—Part 1: general requirements. Reference No. ISO 5349-1:2001. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization.
 13. ISO 5349-2 Mechanical vibration—measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration—Part 2: practical guidance for measurement at the workplace. ISO 5349-2:2001. Geneva, Switzerland:International Organization for Standardization.
 14. ISO (1997). ISO 2631-1. Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 1, General requirements, International Organization for Standardization.
 15. ISO (2004). ISO 2631-5. Mechanical vibration and shock - Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Part 5: Method for evaluation of vibration containing multiple shocks., International Organization for Standardization.
 16. Liljelind I, Wahlström J, Nilsson L, Persson M, Nilsson T. Can we explain the exposure variability found in hand-arm vibrations when using angle grinders? - A Round Robin laboratory study. Int Arch Occup Environ Health. 2010;83:283-290
 17. Liljelind I, Wahlström J, Nilsson L, Burström L. Variability in hand-arm vibration during grinding operations. Ann Occup Hyg. 2011;55:296-304
 18. Liljelind I, et al. Determinants explaining the variability of hand-transmitted vibration emissions from two different work tasks - grinding and cutting using angle grinders. Ann  Occup Hyg 2013;15:1065-1077
 19. McCallig M, Paddan G, Van Lente E, Moore K, Coggins M. Evaluating worker vibration exposures using self-reported and direct observation estimates of exposure duration. Appl Ergon. 2010;42:37-45
 20. McDowell TW, Dong RG, Xu X, Welcome DE, Warren C. An evaluation of impact wrench vibration emissions and test methods. Ann Occup Hyg. 2008;52:125-138.
 21. McDowell TW, Marcotte P, Warren C, Welcome DE, Dong RG. Comparing three methods for evaluating impact wrench vibration emissions. Ann Occup Hyg. 2009;53:617-626.
 22. Palmer K, Haward B, Griffin MJ, Bendall H, Coggon D. Validity of self reported occupational exposures to hand transmitted and whole body vibration. Occup Environ Med. 2000;57;237-41
 23. Rehn B, Lundström R, Nilsson L, Liljelind I, Järvholm B. Variation in exposure to whole-body vibration for operators of forwarder vehicles - aspects om measurement stratigies and prevention. International Journal of Industrial Ergonomics 2005;35:831-42
 24. Torén, K., M. Albin, et al. (2012). Systematiska kunskapsöversikter. 2, Exponering för helkroppsvibrationer och uppkomst av ländryggssjuklighet. Arbete och hälsa. 2012;46(2), Göteborgs Universitet.
 25. Vibrationer AFS 2005:15. Solna: Arbetsmiljöverket; 2005.
 26. Åkesson I, Balogh I, Skerving S. Self-reported and measured time of vibration exposure at ultrasonic scaling in dental hygienists. Appl Erg. 2001;32:46-51