VibnetNet / UTBILDNING / LÄROMEDEL / Webbsidor / Specifika frågeställningar

Specifika frågeställningar

  • Saknas några komponenter i kunskapsläget hos dem som skall leva upp till kraven?
  • Hur är kvalitén på riskbedömningar och vilken stöd behövs tillföras för att öka den
  • Vad skall ingå i medicinsk kontroll i form av objektiva mått?
  •  Vilka är hindren för avsaknad av full implementering av kraven och hur kan dessa överbryggas?