VibnetNet / INVERKAN PÅ NERVFUNKTIONEN / Webbsidor / Specifika frågeställningar

Specifika frågeställningar

  1. Vad betyder ålder och kön för risken att utveckla en neurogen skada?
  2. Vad betyder kumulativ vibrationsdos eller toppvärden för risken att utveckla en neurogen skada?
  3. Vad betyder genetiska faktorer för risken att utveckla en vibrationsskada?
  4. Vad betyder användning av slående verktyg för risken att utveckla en neurogen skada?
  5. Hur stor är risken att utveckla en neurogen skada vid användning av högfrekventa, vibrerande, handhållna verktyg inom exempelvis tandvården?
  6. Vilka QST-metoder har högst sensitivitet och specificitet vid diagnos av en begynnande neurogen skada?
  7. Finns det någon vägd accelerationsnivå som är acceptabel för personer som drabbats av en neurogen vibrationsskada och som önskar fortsätta att arbeta?
  8. Vad betyder vibrationsdämpande handtag och handskar för risken att utveckla en neurogen skada?
  9. Vilka preventiva åtgärder kan vidtas för att förebygga vibrationsrelaterade skador.
  10.