VibnetNet / KARPALTUNNELSYNDROM / Webbsidor / Karpaltunnelsyndrom - CTS

Karpaltunnelsyndrom - CTS

Karpaltunnelsyndrom, d v s nervinklämning av medianusnerven i handledshöjd, förekommer dels idiopatiskt, dels i samband med olika andra typer av samtidigt förekommande sjukdomar och skador, exv vibrationsexposition. Ny kunskap har tillkommit om karpaltunnelsyndrom och dess patofysiologi i samband med neuropati, särskilt diabetesneuropati, vilket öppnar nya möjligheter att fokusera på CTS-diagnosen vid samtidigt förekommande vibrationsexposition.
 
Sammanfattningsvis finns det således ett behov av att göra en genomgång av de diagnostiska metoderna vid vibrationsskador och vid karpaltunnelsyndrom.