VibnetNet / VIBRATIONER INOM TANDVÅRDEN / Webbsidor / Specifika frågeställningar

Specifika frågeställningar

  1. Vad är egentligen känt idag om risken att utveckla en vibrationskada vid användning av högvarviga hand- och vinkelstycken inom tandvården?
  2. För vilka accelerationsnivåer, såväl frekvensvägda som ej frekvensvägda exponeras personal inom tandvården?
  3. Vad är exponeringstidens längd och fördelning över en typisk arbetsdag?
  4. Är gällande regler och direktiv för vibrationer adekvata för tandvården?
  5. Vad kan göras för att förebygga vibrationsskada inom tandvården?