VibnetNet / STADIEINDELNING AV SKADOR AV HAV / Webbsidor / Specifika frågeställningar

Specifika frågeställningar

  1. Hur kan stadieindelningen separera skada, separata skador eller samsjuklighet, respektive överlappning mellan skador och kluster av symptom
  2. Hur kan stadieindelningen separera respektive skadas biologiska omfattning.
  3. Hur kan stadieindelningen separera skadans omfattning utifrån arbetsförmåga.
  4. Hur kan stadieindelningen separera skadans omfattning utifrån ökad känslighet
  5. Hur kan stadieindelningen separera skalnivå intervall, ordinal eller kategori
  6. Hur kan skalans tillförlitlighet (validitet och reliabilitet) värderas